முன்பக்கம  |  செய்திகள்  |  சினிமா |  விளையாட்டுகள்  |  வல்வெட்டி  |  தமிழ்  |  Live  |  தொடர்புக்க  |  
 
 • Home
 •  
 • News
 •  
 • Forum
 •  
 • Gallery
 •  
 • Guest
 •  
 • Contact Us
 •  
 • Topsites

 • இணையசெய்திகள்
  தமிழ்நெட்
  சங்கதி
  பதிவு
  தமிழின் வெற்றி
  நிதர்சனம
  புதினம்
  தென்றல்
  லங்காஸ்ரீ
  தமிழ்ஓசை
  தமிழ்நாதம
  ஈழம் நியூஸ்
  பி.பி.சி தமிழோசை
  அதிர்வு

  தமிழ் சஞ்சிகைகள்
  வீரகேசரி
  தினக்குரல்
  உதயன்
  மட்டக்களப்பு ஈழநாதம்
  நமது ஈழநாடு
  விகடன்
  அம்பலம்
  சுடர் ஒளி
  ஈழமுரச
  குமுதம்
  தினகரன்
  தினத்தந்தி
  விடுதலை
  தினபூமி
  தினமணி
  மாலைச்சுடர்
  தினமலர்
  மாலைமலர்
  எரிமலை
  நக்கீரன்

  வீடியோ செய்திகள்
  லங்காஸ்ரீ TV

  ஆடியோ செய்திகள்
  ஐ.பி.சி தமிழ்
  பி.பி.சி தமிழோச
  புலிகளின் குரல்
  உலகத்தமிழ்செய்தி

   
  English News
  Tamilnet
  Goodsrilanka.com
  LTTE Peace Secretariat
  Reuters
  Tamilcanadian
  msnbc
  yahoo
  BBC
  google
  CNN
  Tamilguardian
  Worldnews
   

  Click here to Enter Forum

   
  Committee of the Valvetty Welfare Society 2007-2008
   
  Following have been elected for the committee for the year 2007-2008 at the Annual General Meeting of the Society held on 14th July 2007.
   

  Executive Valvetty Committee Members

  President Dr V Sivapathasundaram
  Secretary Mr R Jeyarajah
  Treasurer Mr S Janarthan
  Vice President Mr K Kalaimohan
  Asst. Secretary Mr K Baskaralingam
  Asst. Treasurer Mr S Shanthan
  Committee Members Mrs T Pooranampillai (East Ham)

  Mrs P Sooriyakumar (Ilford)

  Mr S Sivakumar (Harrow)

  Mr A Gobinath (Wembley)

  Mr P Shanmukathas (Hayes & Southall)

  Valvetty Welfare Society's committee meeting was held on 12/08/2007 at 4pm to 6pm. We talked about future projects and it was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's committee meeting was held on 14/10/2007 at 4pm to 6pm. We talked about Constitution of Valvetty Welfare Society (UK) and we collected Standing Order forms & Membership Application Forms. It was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's Urgent committee meeting was held on 09/12/2007 at 4pm to 6pm. Discussed about the Projects planes forwarded by Valvetty committee from Valvetty. It was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's committee meeting was held on 17/02/2008 at 5pm to 7pm. We talked about future projects and it was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's committee meeting was held on 06/04/2008 at 5pm to 7pm. We Discuss about the summer annual get-together and it was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's committee meeting was held on 18/05/2008 at 7pm to 9pm. We talked about Valvetty Welfare Society Annual General Meeting and it was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's Urgent committee meeting was held on 01/06/2008 at 6pm to 8pm. Discussed about the Projects Computer and Sewing class & etc.. It was a successful meeting.

  Valvetty Welfare Society's Last committee meeting was held on 08/06/2008 at 6pm to 9pm. Discussed about the Projects, Get Together 2008 & etc... It was a successful meeting.

   

  Next Valvetty Welfare Society Annual General Meeting will be held on 05th July 2008. You can select your new Executive Valvetty Committee Members on that day.

   
   
   

  இணையசெய்திகள்
  சினிசௌத்
  சினிசிப்ஸ்
  ரி.என்.எல் உலகம்
  விடுப்பு
  சினிமாமலர்
  தினகரன்
  தினத்தந்தி
  தமிழ் சினிமா
  இந்தியா கிளிட்ஸ்
  தற்ஸ் தமிழ்
  தமிழ் சிஃபி
  நிலாச்சாரல்
  சினிமா எக்ஸ்பிரஸ்
  காதல் உலகம்
  வெப் உலகம்
  பிகைன்ட் புட்ஷ்
  தமிழ் கலாட்டா

  SPORTS
  Sports News
   

  நடிகர்கள்
  Ajith
  Vijay
  Rajini
  Surya
  Vikram
  Madhavan
  Vijaykant
  Prashanth
  Arjun
  Abbas
  Sarath Kumar

  நடிகைகள்
  Asinonline
  Shalini
  Aishwarya-rai
  Sneha
  Jothika
  Trisha

  Science
  Lankasritechnology
  Worldscientist
  Sci.esa
  BBC

   
  தமிழ் அகராதி்
  தமிழ் அகராதி
   

   
   

    Copyrights 2009 Janarthan.com, All Rights Reserved.

   
  www.000webhost.com